måndag, februari 08, 2010

Stockholm sämst i Europa

Fastighetsägarna i Stockholm lanserade i fredags en jämförelse mellan åtta olika europeiska städer i som visar att Stockholm sämst i Europa då det tar längre tid att få en hyresrätt i Stockholm än i de flesta andra jämförbara städer i Europa.

Det är bra att fastighetsägarna är med och gör analyser att Stockholms bostadsmarknad. Tyvärr blir slutsatsen, att det skulle vara resultatet av att Stockholm under decennier haft en politiskt hårt styrd marknad för hyresrätter, något märklig. Snarare är det den idologisk betingade försäljningsiver som rått under ständigt återkommande borgerliga majoriteter.

Det är föga förvånande att kötiderna ökar. Dels byggs inte tillräckligt många hyresrätter dels omvandlas de befintliga i en rasande takt både i privat och nu i allmännytta. Det privata utbudet har i genomsnitt minskat med mer än 2000 lägenheter per år de senaste 40 åren. I och med den ökande inflyttning till Stockholm är konsekvensen allt färre hyresrätter och fler som efterfrågar densamma.

Ska vi få någon ordning på bostadsmarknaden i Stockholm behövs en stark politisk vilja som ser till att antalet hyresrätter blir fler samtidigt som skillnaderna mellan olika upplåtelseformer utjämnas så att det blir lönsamt att bygga och förvalta samtidigt som det är prisvärt att bo för den enskilde hyresgästen. Därför måste vi få ett slut på den hänsynslösa ombildning som pågår. Hittills är det 17 835 lägenheter som försvunnit från allmännyttan under mandatperioden.

onsdag, februari 03, 2010

Alvendal blandar ihop siffrorna

Stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal (M) hävdar i ett pressmeddelande att den borgerliga majoriteten kommer att uppnå vallöftet om 15 000 nya bostäder under mandatperioden. Alvendal väljer att räkna in bostäder som byggdes under 2006 trots att staden det året styrdes utifrån en rödgrön budget och att dessa bostadsprojekt var en del av 20K-projektet.

Under 2006 rådde högkonjunktur i Stockholm och det påbörjades särskilt många nya bostäder det året.

Det är otroligt att den borgerliga majoriteten inte kan erkänna att Stockholm har bekymmer att klara finanskrisen och att bostadsbyggandet faller. Den borgerliga majoriteten har påbörjat cirka 9 000 nya bostäder hittills under mandatperioden. Jag tvivlar därför starkt på att de kommer att klara 15 000.

Sanningen är att staden har gått från en bostadsbyggnadstakt på ungefär 5000-8000 per år till att hamna på låga 2000-3 000 per år under Alvendals ledning.

fredag, oktober 23, 2009

Dubbeltydigt syn på stadsmiljön...

kan man konstatera när man läser att Kristina Alvendal vill värna om reklamskyltar i dn när hon samtidigt struntar fullständigt i andra mer ursprungliga arkitektoniska värden i stadsbilden.

I går skrev metro om balkonger vid stadens front mot vattnet. Artikeln beskriver inte hela balkongproblematiken (får återkomma till den, stadsbyggnadskontoret hade ett halvdagsseminarie på temat häromdagen)

Med man börjar ju fundera på vad som händer om någon vill ha en balkong vid Tuloskylten eller någon annan för stockholmarna känd kreation. Vilket intresse ska gå först? Den individens eller flertalets som gärna vill ha tuloskylten kvar eller varför inte hålla fronten mot vattnet intakt?

måndag, september 28, 2009

Skäms Joakim Larsson!

Vet inte hur många som läste repliken på SVD:s ledarsida men man baxnar ju över Joakim Larsson kommentar:

"när flera fullmakter återkallas fem minuter innan en köpstämma ska starta kan det inte uppfattas som något annat än en illvillig kampanj. Därför är det fullt rimligt att föreningen nu får en förlängd tid att avhålla en stämma"

Först har han tydligt deklararet att han minnsan ska prata med mig både via SVD och ABC. Jag väntar fortfarande på att han ska ta den där diskussionen med mig. Hur svårt kan det vara vi jobbar ju i samma hus.

Man har ju viss förståelse för att media tycker det är mycket roligare hänga ut en politiker. I själva verket så är det väl medias roll att granska huruvida demokratin efterlevs och när dom inte gör det så granskar man i stället de politiker som fortfarande tycker att det är viktigt att den faktiskt gör det.

I dag har jag dessutom fått veta att man erbjudit ytterligare förlängning i en månad för att man har fått in mail från både BR-anhängare och BR-motståndare och för att jag frågade om jag fick närvara på stämman. Det mest ironiska är att om jag fått vara med hade jag nog inte varit hälften så upprörd för då hade jag missat alla BR-anhängare som sprang runt och bankade på dörrar för att få fram fler fullmakter. Jag hade sluppit att höra hyresgäster vittna om hur dom den senaste 1,5 året fått utstå sådana påtryckningar att dom numer smyger hem om kvällarna och jag hade sluppit se vad en ombildning kan förvandla en tidigare gemytlig grannsämja till glåpordsskrikande männiksor utan respekt för varandra.

Jag har aldrig och kommer aldrig att lägga mig i en enskild ombildning annat än på politisk nivå. Att se hur det går till tycker jag alla politiker borde göra. Joakim Larsson däremot han litar helt och fullt på en konsult som när allt kommer omkring bara drivs av sina egna ekonomiska intressen.

Likväl som man kan få fram en fullmakt fem i tolv måste man kunna ändra sig. Men för det visar Joakim Larsson ingen respekt. Jag bara konstaterar att för Joakim Larsson är människors rättigheter inte mycket värda om dom inte lever upp till hans moderatpolitiska motiv. Skäms Joakim Larsson!

onsdag, september 23, 2009

Ett unns av sanning och mycket modifikation

I dagens SVD kan kan man läsa om att jag skulle ha krävt närvaro på en stämma i Dalen i förra veckan. Helt riktigt är att jag var där. Helt riktigt är också att jag frågade om jag fick delta på ombildningsstämman som observatör. Det tillätts dock inte och därför stannade jag utanför för att se den cirkus som utspelade sig med ombildningsivrare som sprang runt och knackade dörr för att få in fler fullmakter.

För mig (till skillnad från de boende på Kastnjegården) så handlar den här frågan inte om för eller emot ombildning. Min självklara uppfattning är att varje politiker har ett ansvar att se vilka konsekvenser deras beslut får för dem de berör. Det borde ligga särskilt i de ansvariga politikernas (moderata) intresse.

Konsekvensen för de som bor i Kastanjegårdens är, oavsett ombildning eller inte, förstörd trivsel och grannsämja i många år framöver. Det är ju människors hem vi talar om.

Vi socialdemokrater har tidigare presenterat en Idékatalog med förslag på vad man kan göra för att kvalitetssäkra beslutsprocessen vid ombildningar i de kommunala bostadsbolagen. De förslagen har getts kalla handen av högermajoriteten i stadshuset. I idékatalogen föreslår vi bland annat att en oberoende part eller notarius publicus ska närvara vid ombildningsstämmorna och att ta bort kopplingen mellan genomförd ombildning och konsultens inkomster.

onsdag, maj 20, 2009

Kasta inte sten i glashus

Stadsbyggnadsborgarrådet skrev ett i inlägg på SVD Brännpunkt i dag där hon hävdar att vi socialdemokrater inte skulle klara bostadsproduktionen. Struntprat säger jag!

Vi har varit emot byggen på Västbodaskolan, Vi har varit emot att bygga otillgängliga bostäder och vi har varit emot att bygga under bullermattan vid Bromma flygfält.

Samtliga dessa har Alvendal varit för, signalen är skit i barnen, skit i de halta och lytta och va fan det är ju inte mitt problem att barn som växer upp i bullerstörda miljöer får svårt med inlärningen.

Själva har moderaterna stoppat över 500 lägenheter på Årstafältet för att återkomma med (gud vet när) "Årstad" som troligen aldrig blir verklighet. Antalet påbörjade lägenheter har mer än halverats sedan 2006, från nästan 8000 lägenheter till omkring 3000 per år. Handläggningstiden för nya bostadsplaner har ökat från 390 dagar 2007 till 600 dagar 2008. Detta trots att moderaterna säger sig ha ett mål om att handläggningstiden ska halveras jämfört med 2006. Stadens revisionskontor har i sin senaste årsrapport, alltså för 2008, konstaterat att de siffror för påbörjade bostäder som finns föranleder dem att konstatera att det är osäkert om målet för bostadsbyggandet kommer att nås och prognoserna säger att det inte ser ut att bli bättre innevarande år.

Man brukar ju säga att det finns lögn, förbannad lögn och statistik... Därefter kommer Kristina Alvendal

måndag, januari 05, 2009

Jag är en riktig sopa på att blogga...

Bloggtoppen.se eXTReMe Tracker